You are here

Beautiful Melon (美之瓜) 9+2 Improvisation Ensemble

Li Tieqiao (alto saxophone, bamboo flute),  Xiao He (guitar, vocal),  A  Yuan  (keyboard), Song Yuzhe(Mandolin,  vocal )  Da Peng (Bass),  Gou Long (percussion), Li Dan (percussion), Xiao Yong (percussion), Wan Xiaoli (guitar, vocal), Zhang Weiwei  (accordion), Zhang Fangzhe (guitar).