You are here

  • thumbnail
Stock: 1 / Price: 12.00€

美之瓜9+2

June, 2004, Beautiful Melon 9+2 /  Improvisation Ensemble, Kuodai Records

Studio recording of improvised music by Li Tieqiao (alto saxophone, bamboo flute), Xiao He (guitar, vocal), A Yuan (keyboard), Song Yuzhe (Mandolin, vocal ) Da Peng (Bass), Gou Long (percussion), Li Dan (percussion), Xiao Yong (percussion), Wan Xiaoli (guitar, vocal), Zhang Weiwei (accordion), Zhang Fangzhe (guitar).