You are here

  • thumbnail
  • thumbnail
Editor / Label:
Stock: 0 / Price: 15.00€

The Other Universe of Klaus Beyer

Das andere universum des Klaus Beyer

Klaus Behnke accompagne partout son ami Klaus Beyer. De concerts en expositions, il a tourné ce portrait intime et bienveillant, nous permettant de découvrir ce curieux artiste berlinois dans les coulisses de son processus créatif. Ce film date de 1994 et offre aujourd’hui un autre aspect passionnant, puisqu’il montre en creux le Berlin d’après la chute du mur et son milieu alternatif. Ce qui s’illustre par le flyer où il est en compagnie de "die tödliche Doris", les cinémas et clubs où il se produit, l’appartement de sa mère et surtout le sien, encore emprunt de déco 70’s, avec lit-placard. On y découvre son travail à l’usine de bougies, les soirées avec sa mère qui lui prépare sandwich et café pour le lendemain, et le regard un peu dérangeant des artistes "décalés" qui se passionnent pour lui, artiste à la fois brillant, solitaire, pathétique, enthousiaste et enthousiasmant. (Nova - 20.01.2017)

 

Klaus Behnke vergezelt zijn vriend Klaus Beyer overal. Tijdens concerten en tentoonstellingen draaide hij een intiem portret van hem, zodat wij deze bijzondere Berlijnse artiest kunnen ontdekken in de coulissen van zijn creatieve proces. De film dateert uit 1994 en toont meteen ook een ander verrassend aspect, namelijk dat van Berlijn net na de val van de muur en zijn alternatieve milieu van toen. Dit wordt geïllustreerd door de flyer waarop hij zich bevindt in het gezelschap van "die tödliche Doris", de cinema’s en de clubs waar hij optreedt, het appartement van zijn moeder en vooral het zijne dat in jaren 70-stijl gedecoreerd is, plooibed inbegrepen. We zien hem aan het werk in de kaarsenfabriek, tijdens avonden die hij doorbrengt met zijn moeder die voor hem boterhammen en koffie voor de volgende dag maakt, en de ietwat storende blik van “alternatieve” artiesten die interesse in hem betonen, in deze artiest die even briljant, solitair, pathetisch, enthousiast als enthousiasmerend is. (Nova - 20.01.2017)

 

DVD - 1994 - DE - English Subtitles - 30'

 

Drauf sind die Inhalte der VHS 'Klaus Beyer's - Die Videokassette' zuzüglich der Dokumentation 'Das andere Universum des Klaus Beyer' mit engl. Untertiteln

Bonustracks: 4 neuere Filme, 4 neuere Songs und Fotogalerie.
Außerdem ein früher TV Beitrag als 'hidden track'.
Alle Super 8 Filme sind neu abgetastet und in gewohnter künstlerischer Frische belassen. Neu zu sehen: Ballade von Struppi / Kaufen Sie Blumen / Lass es sein u.v.m. Kommt mit Info-Foto-Faltblatt.