You are here

  • thumbnail
Editor / Label:
Stock: 0 / Price: 3.00€

Wrap Wrap Wrap

Everyday superheroes in het binnenste buiten. Preambulante pulpverlening als een regelrechte tijdruimtereis terug naar het universum van de ontplooibare werkelijkheid van het gefixeerde beeld.
De vierde uitgave in de W.A.R.-reeks.