You are here

  • thumbnail
Editor / Label:
Stock: 1 / Price: 5.00€

De plediertjes - Wartheart

Color edition

Wrathart
Barrie en Harrie
Jan Dirk de Wilde
Deel 2 in de serie de Plediertjes
Stripboekje op zakformaat waarin Barrie en Harrie op weg zijn naar een kleine uitgeversbeurs. Dialogen en woordspelingen op zijn Jan Dirkiaans.
 
Wrathart
Barrie en Harrie
Jan Dirk de Wilde
Second part in the serie of the Plediertjes
Small pocket-size comicbook in which Barrie and Harrie are on their way to a small bookfair. Dialogues (mostly dutch) and wordgames in Jan Dirk-style.