You are here

  • thumbnail
Editor / Label:
Stock: 0 / Price: 11.00€

Blikvangers

Blikvangers, Rene Sanders
 
A filosofical retreat. While the media bombard us with information, a fan of riddles and metaphores keeps noting his a/bemusement and questions the so obviously presented reality.
Text by Rene Sanders. Drawings by Jan Dirk de Wilde.
 
Blikvangers, Rene Sanders
 
Een boek vol filosofische overpeinzingen. Terwijl de media ons met informatie overstelpen noteert een liefhebber van raadsels en metaforen onverdroten zijn ingevingen en zet hij vraagtekens bij de gepresenteerde duidelijkheid.
Tekst door Rene Sanders, tekeningen van Jan Dirk de Wilde.
 
  • a circle of 19,5 cm, 82 pages,
  • Mimeographed on RICOH VT 3600