You are here

Micro Evening > SILO

Haut les cœurs ! Le collectif du SILO investit les locaux du Nova le temps d’une soirée. Le collectif tiens son nom de son repaire : un ancien silo situé en pleine campagne française, véritable bunker et ruche créative, transformé en atelier de typographie, lieu de répétition, ou encore lieu de résidences artistiques. Une utopie autonome loin des clichés et des revendications politiques cataloguées, alliant une profonde réflexion sur notre société à un esprit festif permanent. Les acteurs du SILO, musiciens, artistes plasticiens, vidéastes et chipoteurs de tout poil, jouissent de cette liberté avec un sérieux et une joie assez peu vus ces derniers temps...Une énergie qui n’est pas sans rappeler celle du Nova !

 

04.06 > Start > 18:00

 

Cheer up! Het collectief SILO investeert een avond lang de ruimte van Nova. Het collectief dankt zijn naam aan zijn uitvalsbasis: een oude silo midden op het Franse platteland, een echte bunker en creatieve bijenkorf omgevormd tot typografiewerkplaats, repetitielokaal, of nog artistieke residentie. Een autonome utopie die zich ver houdt van clichés en holle politieke slogans, die een diepgaande reflectie aangaat over onze maatschappij, met een eeuwige feestneus op. De auteurs van SILO, muzikanten, beeldende kunstenaars, videasten en knutselaars allerhande, genieten van deze vrijheid met een ernst een een vrolijkheid die we de laatste tijd nog maar zelden zagen met een energie die dicht aanleunt bij die van Nova.